top of page

Energimerking, Energivurdering tekniske anlegg samt ENØK for Birger N. Haug Eiendom AS

Updated: Aug 12, 2021

Termoenergi er stolte over at vi er en av Birger N. Haug Eiendom AS foretrukne energirådgivere.

Termoenergi Norge AS skal nå gjennomgå eiendomsmassen til Birger N. Haug for å sikre at alle krav i henhold til energimerkeforskriften er ivaretatt. Oppdraget går i første omgang ut på å kontrollere om bygningene har alle pliktige attester registrert i energimerkesystemet og at disse er gyldige og oppdaterte, for deretter å utføre nødvendig energimerking og energivurdering for de bygninger og tekniske anlegg som eventuelt trenger oppdatering

Med dette viser Birger N. Haug at de tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger og setter ENØK i deres bygg på agendaen for å spare energi og miljø.


Norges største Nissan- og Subaru-forhandler ble etablert i 1947 og hadde 70 års jubileum i 2017.

Birger N. Haug gruppen disponerer i dag næringseiendommer på totalt areal ca. 70 tusen kvm og driver primært med utvikling av næringseiendom for datterselskapet Birger N. Haug AS.


Om BIRGER N. HAUG – Eiendom AS

Eiendomsdrift og utvikling

Birger N. Haug gruppen disponerer i dag næringseiendommer på total areal ca. 70 tusen kvm og driver primært med utvikling av næringseiendom for datterselskapet Birger N. Haug AS. Vi er ikke fremmed for prosjekter rettet mot eksterne leietagere. Vi synes det er spennende å drive med utvikling av næringseiendom som møter dagens- og fremtidige krav. www.bnhh.no

Om BIRGER N. HAUG

Norges største Nissan- og Subaru-forhandler ble etablert i 1947 og hadde 70 års jubileum i 2017. Det som startet som et verksted på Bislett utviklet

seg raskt. I dag er Birger N. Haug også forhandler av Hyundai, MG, Isuzu og Maxus og har avdelinger i Oslo, Asker og Bærum, Lillestrøm, Follo, Buskerud, Gardermoen og Røyken. Fordelt på våre avdelinger er 350 ansatte innenfor salg av nybil, bruktbil, verksted, skadeavdeling, bilutleie og klargjøring. Våre kjerneverdier har siden 1947 vært kvalitet og omtanke. Kvalitet fordi det skal være kvalitet på alt vi leverer, og aller viktigst kvalitet på det arbeidet vi utfører. Omtanke fordi vi bryr oss om miljøet, mennesker og der

es utvikling. Vi viser interesse, har toleranse og respekt for andre – både kunder og medarbeidere. Birger N. Haug har de siste årene hatt god vekst og forventer å levere ca 7 000 nye og brukte biler, og omsette for NOK 2,1 mrd. i 2020.


Om Termoenergi Norge AS

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leier et enkelt bygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av prosjektering, bygningsfysikk (RIBfy) i eneboliger, rekkehus, boligblokker og næringsbygg i hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vårt primære fokus er å kunne være byggeieres/leietakers energirådgiver og bidra til en optimal energiøkonomi for disse.


Comments


bottom of page