top of page

Oslo Plaza - Wenaasgruppen valgte Termoenergi

Updated: Mar 26

Termoenergi har gjennomført Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg for Oslo Plaza. Dette er et oppdrag som vi er veldig stolte av. Med dette viser Wenaasgrup som eier, tar ansvar og følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger og setter ENØK i deres bygg på agendaen for å spare energi og miljø.


Termoenergi utfører Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg av Oslo Plaza.
Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg for Oslo Plaza.


Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg for Oslo Plaza.
Oslo Plaza

Oslo Plaza (formelt Radisson Blu Plaza Hotell) er et hotell som ligger i Oslo sentrum, og er med sine 117 meter Norges nest høyeste bygning etter Nexanstårnet i Halden. Fram til Scandic Hotel Victoria Tower åpnet i Kista utenfor Stockholm i 2011 var Oslo Plaza Nordens høyeste hotell. Hotellet har 37 etasjer og 676 rom med til sammen 1500 senger, 140 forretningsrom, 20 suiter, 2 signatursuiter og Kongesuite. Bygget er oppført i betong og har rasterfasader i speilglass. De øverste etasjene er avfaset med bratt skråtak på én side mot et skarpt møne. Bygget har dessuten en utenpåliggende heis i glass som fører opp til bevertningssted på toppen. Ei lavblokk i tre etasjer inneholder inngangsparti, lobby, restauranter og konferansesaler. Bygningen eies i dag av Wenaasgruppen, men selve hotelldriften utøves av Rezidor Hotel Group.Om regelverket

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg. Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde årWenaasgruppen

Om Wenaasgruppen

Wenaasgruppen er et familieeid selskap med investeringer i hotelleiendommer og alpinanlegg. I tillegg er finansforvaltning et viktig forretningsområde for konsernet.


Hotelleiendommer Wenaasgruppen er et av de største hotelleiendomsselskaper i Skandinavia med 28 hotelleiendommer, 11 787 rom og årlige leieinntekter på ca kr 1,4 milliarder. Strategien er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer i Skandinavia, Øst- og Vest Eurpoa og Russland. Konsernet leier ut eiendommene på langsiktige kontrakter eller inngår managementavtaler med større hotellkjeder. Hotellene skal ha god lokasjon, over 200 rom, leieinntekter/EBITDA på over kr 20 millioner i året og være ledende på kvalitet og service i sitt segment.


Alpinanlegg Konsernets fokus er å utvikle alpinanlegg som ligger i større hytteområder eller i nærheten av tett befolkede områder.


Finansforvaltning Konsernets frie likviditet skal plasseres med tanke på best mulig avkastning uten for stor risiko. Kapitalen skal plasseres i solide børsnoterte industri- og finansselskaper hvor avkastningen skal komme i form av utbytte og verdistigning. I tillegg kan noe av kapitalen plasseres i høyrenteobligasjoner med gode rentebetingelser til solide selskaper. Likviditet ut over dette skal plasseres i rentemarkedet med høyest mulig rente.


Comments


bottom of page