Tjenester

Å være eier, leietager eller forvalter av bygninger medfører et ansvar. Dette ansvaret inkluderer blant annet bygningenes energiforbruk og miljøprofil – og ulike tiltak som vil påvirke dette.

Hvordan sikrer du i dag at alle bygg du har ansvar for tilfredsstiller offentlige krav til energimerking og energivurdering? En avtale med grønnebygg gir deg den oversikten og sikkerheten du trenger.

Les mer 

GRØNNEBYGG LANG GRØNN 01.png

Energimerking er siden 2010 lovpålagt for alle bygg over 1000 m2 og alle bygg – lokaler over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Energimerking er et resultat av et EU direktiv som Norge har forpliktet seg til og følge.

Les om energimerking

Energiattester skal fornyes etter 10 år. Vi kan oppdatere eller lage nye for dere.

Skal du bygge nytt eller gjennomføre en betydelig rehabilitering av eksisterende bygg? Det utløses da en rekke krav i byggteknisk forskrift (TEK) til blant annet fuktsikring, tetthet, radonsikring, energieffektivitet og annet.

Er du byggherre/tiltakshaver? 

Les mer

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er et av våre fokusområder. Termoenergi tilbyr våre kunder energirådgivning ved å undersøke om bygget er prosjektert i henhold til gjeldende energikrav.

Les mer

Nå kan du som byggeier eller leietaker få støtte til å kartlegge energitiltak i egen bygningsmasse.

Det nye støtteprogrammet gjør det mulig å helhetlig vurdere tiltak i hele 

Les mer