top of page

Trykktesting / Tetthetskontroll 

Bygningsfysikk Trykktesting Tetthetskontroll
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Trykktesting / Tetthetskontroll 

Hva er trykktesting/ tetthetskontroll?

Trykktesting/ tetthetskontroll er enkelt sagt en metode for å måle luftlekkasje gjennom en konstruksjon. Dette handler det om å kartlegge utilsiktet luftvandring gjennom byggets klimaskjerm. Med tilpasset utstyr og programvare, kan vi måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk. Dette er en viktig del av god bygningsfysikk, og luftlekkasjer påvirker både energibruk og behov for varmeisolering i alle bygninger.

 

Alle nye boliger skal trykktestes før utstedelse av ferdigattest. Det er byggmester/ entreprenør som bestiller denne tjenesten som igjen skal dokumenteres i forbindelse med uavhengig kontroll. Dette er en av mange tjenester du kan få levert fra oss.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. Det å sjekke for luftlekkasjer er god fuktsikring, da man får konkrete tiltak man kan utføre dersom lekkasjen er for stor.

Det stilles krav til tetthetskontroll i forbindelse med oppføring av nye bygg.

Ved å trykkteste byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Trykktesting oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Trykktesting / Tetthetskontroll kan utføres hele året.

Kontakt: Piotr Stanislawski for mer informasjon om trykktesting / tetthetskontroll / drone / byggtermografi

Piotr Stanislawski Termoenergi Norge AS

Piotr Stanislawski, Sivilingeniør – Bygg

Energirådgiver / Trykktesting / Tetthetskontroll / Drone / Byggtermografi

Telefon: 904 29 292

E-post: ps@termoenergi.no   

bottom of page