top of page

Tilbud på energimerking av bygg

Send forespørsel i dag, ingen forpliktelser. Våre kunder er spredd over hele Norge. I neste uke kan vi være i deres nabobygg
Energimerking bygg Termoenergi Norge AS
UFORPLIKTENDE TILBUD

Fyll ut skjemaet for å motta et uforpliktende tilbud 

Dersom dere har flere bygg dere ønsker tilbud på, bruk dette skjemma

Etter at skjemma er fylt ut, eller du har en egget, last opp under her

Last opp fil

For alle næringsbygg

Det er krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid.

 

Har du ikke har fått utført energimerking av ditt næringsbygg kan vi hjelp deg med dette.

I tillegg til at det er pålagt ved forskrift, kan du også oppnå besparelser ved å energimerke bygningen du eier. Vi avdekker ofte energisluk som er veldig enkle tiltak å utbedre, og da vil du se det på lavere strømregninger i tiden etter. Hensikten er å redusere energibruk

 

Termoenergi er en av de største leverandørene i Norge på energimerking av bygg, og kan derfor tilby en rask og rimelig løsning på dette da vi er spesialister på området.

Fyll ut skjemaet for å bestille en kostnadsfri forhåndsuttalelse om ditt bygg. Vi sparer energi for deg. Vi hjelper deg å søke enova når du ønsker dette.

Se loven her: 

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av varme- og klimaanlegg

(energimerkeforskriften for bygninger)

Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Hva betyr energimerking av bygg?

Energimerket forteller deg noe om hvor mye og hvilken type energi som leveres bygningen. Merket er regnet ut for standardiserte betingelser og vil ikke ta hensyn til hvilket bruksmønster du har. Merket gir en god indikasjon på bygget energistandard.

Energimerket er en matrise hvor en ser energikarakteren på y-aksen og oppvarmingskarakteren på x-aksen. De to karakterene er uavhengig av hverandre, slik at en bolig med dårlig energikarakter kan få en god oppvarmingskarakter, og omvendt.

energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Energikarakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Karakteren sier noe om energistandarden til selve bygningen og oppvarmingssystemet. 

En god energikarakter betyr at bygningen er energieffektiv, at det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og mulig å få lavere energiregninger. God isolasjon i vegger og vinduer, vegger og bruk av varmepumper og/eller solvarme reduserer behovet for å levere energi inn bedre energikarakterer.

En god energikarakter er et godt utgangspunkt for å holde energibruk lav energiregningene lavere.

Før vi energimerker et bygg og dere som kunde kan få en eneregiattest trenger vi og så noen opplysninger om deres bygg. Når vi har disse opplysningene avtaler vi befaring i bygg med noen som kjenner dette. Dette kan være en leietaker eller en vaktmester.

Hvem utfører energimerking?

Våre rådgivere i Termoenergi utfører energimerking i alle typer næringsbygg. Ved befaringer av bygningen/bygget og gjennomgang i bygg utfører vi beregninger som fører frem til et energimerke, offentlig energiattest og en tiltaksliste, som tilfredsstiller krav i energimerkeforskriften.

 

Som nøytral rådgiver ved energimerking har vi ikke noen bindinger til spesielle løsninger eller produkter.

Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden.

 

Vi utarbeider energiattest på bakgrunn av bygningen konstruksjon og tekniske anlegg. Per 2023 har Termoenergi utført energimerking i ca. 15 % av alle næringsbygg som er merket i Norge.

Hvilke yrkesbygg omfattes av energimerkeordningen?

Alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) skal være energimerket ved utleie og salg (og nybygg).

 

For store yrkesbygg over 1000 m2 gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie. Alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut er pliktig til å ha en energiattest

Energimerking_Energiattest Termoenergi Norge AS
Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Energimerking av bygg (kontorbygg)

Dersom du skal selge eller leie ut bygning eller kontorbygg så gjelder de samme loven her.

 

Eksempel: Du eier et bygg på 900 m2 og skal leie ut 100 m2 så skal bygningen ha gyldig energiattest. Leietaker vil ha lavt energibruk.

Energimerking av leilighetsbygg og nybygg

Når du bygger et nytt leilighetsbygg eller næringsbygg skal alle leiligheter eller bygninger ha hver sin energiattest for å synligjøre energibruk

Energimerking  bygg Termoenergi Norge AS

Energimerkeforskriften

§ 4.Plikt til å ha energiattest i boliger og bygninger

Eier skal sørge for at bolig eller bygning har attest i tilfeller som nevnt i § 5 til § 9. Det skal utarbeides en ny attest, jf. § 5 til § 8, dersom det er gjennomført vesentlige bygningsendringer eller endringer i de tekniske systemer som påvirker energimerket.

Energiattesten er gyldig i 10 år. fra dato for utstedelse.

§ 5.Energiattest ved salg av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygninger blir inngått. Se energimerkeforskriften

§ 6.Energiattest ved utleie av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygninger blir inngått. Se energimerkeforskriften

§ 8.Energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del. Se energimerkeforskriften

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattesten eller et sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen.

Energivurdering av tekniske anlegg

Når man skal utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg må vi ut på befaring i bygg og da vil dette være lønnsomt for gårdeier og få gjort energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig.

bottom of page