top of page
ESG Termoenergi
esg.jpg

ESG

ESG står for Environmental, Social, and Governance, og det er et rammeverk brukt til å evaluere i hvilken grad et selskap oppfyller kriterier som er knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. Dette rammeverket brukes ofte innen finanssektoren for å vurdere investeringer med tanke på bærekraft og bedriftsansvar.

Om ESG

ESG står for Environmental, Social, and Governance, og det er et rammeverk brukt til å evaluere i hvilken grad et selskap oppfyller kriterier som er knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. Dette rammeverket brukes ofte innen finanssektoren for å vurdere investeringer med tanke på bærekraft og bedriftsansvar.

Her er en kort oversikt over de tre komponentene:

Environmental (Miljø): Dette aspektet vurderer hvordan et selskaps drift påvirker miljøet. Det inkluderer aspekter som utslipp, avfallshåndtering, ressursbruk, og innvirkningen på klimaendringer.

Social (Sosialt): Det sosiale elementet tar for seg selskapets relasjoner og omdømme i samfunnet det opererer i. Dette inkluderer arbeidsvilkår, inkludering og mangfold, samfunnsengasjement, samt menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Governance (Styring): Governance refererer til en rekke praksiser for god bedriftsførsel og selskapsstyring. Det behandler saker som selskapsledelse, aksjonærrettigheter, interessenters interessekonflikter, og hvordan selskapet sikrer transparens og ansvarlighet.

ESG-kriteriene blir stadig mer viktige for investorer som ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling og for å minimere risiko knyttet til disse aspektene i sine investeringer. Samtidig ønsker mange forbrukere å kjøpe produkter og tjenester fra selskaper som har gode ESG-prestasjoner, noe som fører til at flere selskaper fokuserer på disse områdene for å være konkurransedyktige og ansvarlige.

Hva skal en ESG rapport inneholde 

 • Introduksjon og strategi

Selskapets forpliktelse til ESG-prinsipper.

Overordnede ESG-strategier og mål.

 • Miljø (E):

Klimaendringer og karbonutslipp.

Energiforbruk og effektivisering.

Bærekraftig ressursbruk og vannforvaltning.

Avfallshåndtering og resirkuleringstiltak.

Beskyttelse av biologisk mangfold.

 • Sosiale forhold (S):

Arbeidsvilkår og -miljø, inkludert helse og sikkerhet for ansatte.

Mangfold og inkludering i rekruttering, utvikling og i ledelse.

Forhold til lokalsamfunn, inkludert sosial investering og samfunnseffekt.

Produktansvar, kundetilfredshet og datasikkerhet.

Respekt for menneskerettigheter.

 • Selskapsstyring (G):

Bedriftens ledelsesstrukturer og praksiser.

Aksjonærrettigheter og hvordan selskapet håndterer interessentdialog.

Etiske retningslinjer og hvordan selskapet håndterer korrupsjon og bestikkelser.

Risikostyring og internkontroll.

 • Målinger og resultater:

Data og indikatorer som viser fremgang innenfor miljø- og sosiale områder.

Vurderinger av ESG-relaterte risiki og hvordan disse håndteres.

 • Fremtidsrettet informasjon:

Planer og mål for kontinuerlig forbedring innen ESG.

Investeringer og prosjekter som skal styrke selskapets ESG-prestasjoner.

 • Verifisering og assurance:

Ekstern bekreftelse eller verifisering av rapportens innhold fra en uavhengig tredjepart når det er mulig.

 • Samsvar med standarder og rammerverk:

Forklaring på hvilke ESG-standarder og -rammerverk selskapet har fulgt, for eksempel GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), etc.

En god ESG-rapport skal være tydelig, transparent og faktabasert, slik at den gir aksjonærer og andre interessenter et sant og rettferdig bilde av selskapets ESG-prestasjoner og mål.

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.
 

Ta kontakt og vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål

Telefon

33 47 43 30

E-post

Følg oss

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page