top of page
taksonomi termoenergi

Taksonomi

"Taksonomi" refererer generelt til vitenskapen om klassifisering, men i konteksten av miljø og bærekraft, er det vanligvis snakk om EU-taksonomien for bærekraftige aktiviteter. Dette er et klassifiseringssystem som etablerer en liste over økonomisk bærekraftige aktiviteter med målet om å veilede investeringer mot mer bærekraftige prosjekter.

Om Taksonomi

Hovedmålet med EU-taksonomien er å skape en standard som definere hva som kan anses som en bærekraftig investering og derved:

 • Redusere risikoen for "grønnvasking" (hvor bedrifter gir en falsk eller overdrevet fremstilling av deres miljømessige initiativer).

 • Hjelpe investorer med å ta velinformerte beslutninger om bærekraft.

 • Stimulere grønne investeringer og fremme innføringen av mer bærekraftige praksiser i økonomien.

EU-taksonomien fokuserer på seks miljømessige mål:

 1. Avbøting av klimaendringer

 2. Tilpasning til klimaendringer

 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser

 4. Overgang til en sirkulær økonomi

 5. Forebygging og kontroll av forurensning

 6. Beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold og økosystemer

Aktiviteter som regnes som bærekraftige må bidra vesentlig til minst ett av disse målene uten å skade noen av de andre. Taksonomien krever også at de oppfyller visse minimumssosialstandarder, som arbeidstakerrettigheter.

I tillegg til EU-taksonomien er det andre former for taksonomi innenfor forskjellige fagfelt, som biologisk taksonomi, som er klassifiseringssystemet for å organisere og navngi levende organismer.

I starten gjelder disse kravene for store, børsnoterte selskaper med over 500 ansatte, banker og forsikringsselskaper. Imidlertid vil de etter hvert også omfatte små og mellomstore bedrifter. I mellomtiden vil taksonomien ha flere indirekte virkninger som vil påvirke selskaper, selv de som ikke har rapporteringsforpliktelser. Dette inkluderer blant annet:

 • Fremme av miljøvennlige bygg: Taksonomien vil ha innvirkning på både lånevilkår og forsikringsbetingelser da det kan anses som høy risiko å låne ut til eller forsikre bygg som ikke oppfyller "grønne" standarder. På lengre sikt kan dette til og med bli en obligatorisk betingelse for å kunne få lån eller forsikring.

 • Forbedrede vilkår for lån: Finansinstitusjonene har spesifikke krav i taksonomien, og må avlegge rapport om den andelen av sin utlånsportefølje som kvalifiserer som "grønn" (i samsvar med taksonomien). Som et resultat vil de tilby mer gunstige lånevilkår til bedrifter som oppfyller taksonomiens krav, med mål om å øke sin andel av "grønne aktiva"

 • Krav til bevis: Taksonomien bidrar til å fastsette tydeligere retningslinjer for hvilke bygg som kan annonsere seg som miljøvennlige. Dette betyr at det å hevde at et bygg er miljøvennlig uten tilstrekkelig dokumentasjon, ikke lenger vil være akseptabelt i markedet.

Svært mange aktører vil oppleve å få spørsmål fra banker og andre finansinstitusjoner om i hvilken grad de er i samsvar med taksonomien, for eksempel i forbindelse med bankens egen rapportering. Mange vil derfor måtte vurdere dette, uavhengig av egen rapporteringsplikt.

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.
 

bottom of page