top of page
BREEAN NOR Termoenergi

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), som er en av verdens ledende miljøvurderingsmetoder for bygg. Originalt utviklet i Storbritannia, er BREEAM et standardisert rammeverk som brukes til å analysere og forbedre miljøprestasjonene til bygninger.

breem.jpg

Om BREEAM-NOR

Den norske tilpasningen tar hensyn til nasjonale forhold som klima, bygningspraksis, lover og regler. BREEAM-NOR er administrert av Norwegian Green Building Council (NGBC) og brukes for å:

 • Stimulere til bærekraftig design og utvikling i byggeprosjekter i Norge

 • Gi byggebransjen et verktøy for å måle miljøeffektiviteten i bygg og anlegg

 • Fremme miljøvennlige og energieffektive løsninger

BREEAM-NOR vurderer bygg etter følgende kriterier:

 • Energi

 • Materialbruk

 • Avfall

 • Vannbruk

 • Lokal miljøpåvirkning

 • Forurensning

 • Transport

 • Helse og innemiljø

 • Ledelse

 • Landbruk, økologi og biologisk mangfold

Hvert av disse områdene gis en score. Byggets samlede score bestemmer dens BREEAM-NOR-sertifisering, som kan rangere fra "Pass" (godkjent) til "Outstanding" (utmerket).

BREEAM-NOR sertifikatet brukes både for nye byggeprosjekter og rehabilitering av eksisterende bygninger og er et kraftig verktøy for å demonstrere et byggs bærekraftighet overfor eiere, leietakere og investorer.

 

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.
 

Ta kontakt og vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål

Telefon

33 47 43 30

E-post

Følg oss

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page