top of page
breeam Termoenergi Norge AS

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), som er en av verdens ledende miljøvurderingsmetoder for bygg. Originalt utviklet i Storbritannia, er BREEAM et standardisert rammeverk som brukes til å analysere og forbedre miljøprestasjonene til bygninger.

Om BREEAM-NOR

Den norske tilpasningen tar hensyn til nasjonale forhold som klima, bygningspraksis, lover og regler. BREEAM-NOR er administrert av Norwegian Green Building Council (NGBC) og brukes for å:

 • Stimulere til bærekraftig design og utvikling i byggeprosjekter i Norge

 • Gi byggebransjen et verktøy for å måle miljøeffektiviteten i bygg og anlegg

 • Fremme miljøvennlige og energieffektive løsninger

BREEAM-NOR vurderer bygg etter følgende kriterier:

 • Energi

 • Materialbruk

 • Avfall

 • Vannbruk

 • Lokal miljøpåvirkning

 • Forurensning

 • Transport

 • Helse og innemiljø

 • Ledelse

 • Landbruk, økologi og biologisk mangfold

Hvert av disse områdene gis en score. Byggets samlede score bestemmer dens BREEAM-NOR-sertifisering, som kan rangere fra "Pass" (godkjent) til "Outstanding" (utmerket).

BREEAM-NOR sertifikatet brukes både for nye byggeprosjekter og rehabilitering av eksisterende bygninger og er et kraftig verktøy for å demonstrere et byggs bærekraftighet overfor eiere, leietakere og investorer.

 

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.
 

bottom of page