top of page

Energiattest

Send forespørsel i dag, ingen forpliktelser.
Våre kunder er spredd over hele Norge. 

I nesteuke kan vi være i deres nabobygg

For alle næringsbygg

Et næringsbygg over 50 kvadratmeter har et offentlig krav at bygningen skal ha energimerke og energiattest når bygget leies ut eller selges.

 

For næringsbygg over 1000 kvadratmeter så er det krav om at det til enhver tid skal foreligge en energiattest, med et energimerke og at denne skal være tilgjengelig for dem som disponerer bygget.

 

Mange bygg-eiere har ikke dette i orden, og risikerer dermed både oppsigelse av utleie samt salg som må stoppes. Men det er heldigvis enkelt å få dette i orden.

 

Energiattest som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig i bygget

Ta kontakt, så får du også vite hvordan du kan spare tid, penger og energi ved å få hjelp av Termoenergi få energiattest med energimerke på plass.

 

Vi er en av de største tilbyderne av energiattester, og har derfor en strømlinjeformet prosess og kunnskap som sparer penger og tid for deg.

Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Hvem trenger en energiattest?

Energiattesten er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut et næringsbygg. Når bygget markedsføres, skal det i salgsoppgaven fremkomme hvilken karakter bygget har fått. Målet er å spare energi og oppfylle krav

Hvem lager energiattesten?

Våre rådgivere i Termoenergi utfører energimerking. Etter vi har utført energimerking blir det laget en energiattest til deres bygg.

Energimerking Termoenergi Norge AS
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
Termoenergi Norge AS
UFORPLIKTENDE TILBUD
Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Fyll ut skjemaet for å motta et uforpliktende tilbud 

Dersom dere har flere bygg dere ønsker tilbud på, bruk dette skjemma

Etter at skjemma er fylt ut, eller du har en egget last opp under her

Last opp fil
Termoenergi Norge AS

Et bygg som har flere bygningskategorier kan ha en energiattest for hver bygningsdel. Ved befaringer og gjennomgang i bygg utfører vi beregninger som fører frem til et energimerke og en offentlig energiattest.

 

Som nøytral rådgiver ved energimerking har vi ikke noen bindinger til spesielle løsninger eller produkter. Vi energimerker ditt bygg så får du en energiattest. Målt energibruk skal være med i attesten

Hva koster en energiattest?

Prisen for energimerking, energiattesten avhenger av mange ting. Dersom du eier et stort yrkesbygg på 5000 m2 og bygningen er veldig kompleks vil kostnadene være større en om eier en enkel bygning på 1000 m2 Dersom bygninger som dere eier har tegninger vil dette også påvirke pris, vi sparer da tid på oppmåling av bygg. Bygning med mange ventilasjonsanlegg vil også påvirke pris.

Hvilke fordeler har en energiattest?

Dersom du har utført energimerking og fått en energiattest, og utført energivurdering i deres bygg så har dere utført det dere skal i forhold energimerkeforskriften.

 

I tillegg til at du får gode opplysninger om energibehov og bygningens tekniske karakter, gjør en energiattest bygningen mer attraktiv i utleiemarkedet og ved salg.

 

Energimerket du får på bygning skal henges opp synlig for publikum som besøker bygninger Vi sparer energi for deg og penger med energimerking Energimerkingen gir deg mer en bare et dokument

Hvordan lese energimerket?

Energimerket er satt sammen av to deler, en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren

Energikarakteren, i energiattesten går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov.

 

Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk forbruk. En høy energikarakter betyr at bygningen er energieffektiv.

Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Oppvarmingskarakteren

Oppvarming - karakteren går fra grønn til rød, hvor grønn er best. Karakteren i energiattesten skal uttrykke hvor stor andel av bygning som varmes opp av henholdsvis fornybare og fossile varmekilder.

Det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lave energiregninger. Isolasjon i vegger og vinduer, og installert varmepumpe påvirker energikarakteren i energiattesten. 

En god energikarakter er et godt utgangspunkt for å holde energi - regningene lave, men det er eget bruk som vil bestemme hvor stor regningen blir til slutt. Bygningen skal være mest mulig energieffektiv.

Fjernvarme, solenergi, ved og varmepumpe påvirker positivt, og olje, gass og elektrisitet negativt. Selv om store deler av elektrisitet i Norge kommer fra vannkraftverk, trekker det ned oppvarmingskarakteren da energiformen er høyverdig og kan utnyttes til mange andre formål enn oppvarming.

 

Oppvarmingskarakteren sier ikke mye om hvor mye energi som kreves for å varme opp bygninger, og prisen er avhengig av hvilken kilde du bruker. En god oppvarmingskarakter gir fleksibilitet til å bruke andre energikilder til oppvarming når prisene for strøm, olje og gass er høye.

 

Eier og leier vil ha et energieffektiv bygg.

Energimerkesystemet er veldig klart:

§ 8.Energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm

Energimerking bygg Termoenergi Norge AS

Plikt til å ha energiattest

Eier skal sørge for at bolig eller bygning har attest i tilfeller som nevnt i § 5 til § 9. Det skal utarbeides en ny attest, jf. § 5 til § 8, dersom det er gjennomført vesentlige bygningsendringer eller endringer i de tekniske systemer som påvirker energimerket.

 

Energiattesten er gyldig i 10 år. fra dato for utstedelse. Energimerkingen hjelper deg til et mer energieffektiv bygg

 

Det nevnes yrkesbygg, og med det menes også bygg som kalles næringsbygg, lagerbygg, produksjonsbygg med flere, og alle må ha energiattest og bli mer energieffektiv

Energiattest ved salg av næringsbygg

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygninger blir inngått. Se energimerkeforskriften

Eier skal legge frem attesten for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygninger blir inngått. Se energimerkeforskriften

Ved utleie av næringsbygg

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygninger blir inngått. Se energimerkeforskriften

Energiattest ved næringsbygg over 1000m2

Yrkesbygg/næringsbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del. Se energimerkeforskriften

Yrkesbygg/næringsbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattesten eller et sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen.

Energivurdering av tekniske anlegg er lovpålagt og skal utføre vært 4 år

Når man skal utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg må vi ut på befaring i bygg og da vil dette være lønnsomt for gårdeier og få gjort energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig.

bottom of page