top of page
Teknikere i arbeid

Vi vokser og trenger deg

Termoenergi søker etter flere fremoverlente og erfarne energirådgivere og  rådgivende bygningsfysikkere. Vi har en meget god utvikling og kundeporteføljen vokser raskt som gir oss nye og spennende oppdrag i hele Norge. Vårt hovedkontor er i Sandefjord, men befinner du deg andre steder i Norge  kan vi tilby løsninger for kontor/hjemmekontor der du bor.  

Om Termoenergi

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leietaker av enkeltbygg, til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel. Med bygg også utenfor Norges grenser.

Vi utfører bl.a. energimerking av bygg, samt energivurdering av tekniske anlegg.

Vi er også stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. I tillegg er vi leverandør til noen av Norges største strømleverandører, der vi leverer energirådgivningstjenester til deres kunder.

Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for vår oppdragsgiver.

Termoenergi satser på våre ansatte og er overbevist om at engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen, og vi har stort søkelys på å skape en inkluderende vinnerkultur sammen.
Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et uformelt, hyggelig og faglig solid miljø i et modent selskap med årlig sunn og sterk vekst. 
Vår kundeporteføljen vokser raskt som stadig gir oss nye og spennende oppdrag i hele Norge.
Vi har gode betingelser som konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, bilordning, gode forsikrings- og pensjonsavtaler mm.
Vårt hovedkontor er i Sandefjord, men befinner du deg andre steder i Norge  kan vi tilby løsninger for kontor/hjemmekontor der du bor.  

 

 

Vi ønsker flere med på laget

Energirådgivere

Termoenergi søker etter flere fremoverlente og erfaren energirådgivere.

Vi har en meget god utvikling og kundeporteføljen vokser raskt 

Stillingstittel

 • Ingeniør/Energirådgiver 

 

Ansettelsesform

 • Fast
   

Hovedoppgaver og ansvarsområder

 • Energirådgivening på egne prosjekter

 • Energimerking av bygningerEnergivurdering av tekniske anlegg

 • Identifisering av enøktiltak og beregning av lønnsomhet

 • Energi- og miljørapportering 

 • Være med å utvikle Termoenergi i forhold til tjenestetilbud og strategi om videre vekst

 • Delaktig i å videreutvikle systemer og rutiner for fagområdet og være sparringspartner for dine kollegaer 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag

 • Relevant erfaring innen VVS-fag eller energi- og miljøfag

 • Praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg

 • Minst 2 års arbeidserfaring 

 • Kjennskap til programmer og regnemetoder for energiberegning og klimagassregnskap

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
   

Vi trenger deg som

 • Har høy faglig kompetanse og innsikt innen bygninger, ventilasjonsanlegg og komfortkjøleanlegg

 • Strukturert, effektiv og løsningsorientert

 • Kan arbeide selvstendig og i team

 • Teknisk forståelse og interesse for energi og miljø

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Analytiske evner

 • Evne til å håndtere flere prosjekter samtidig
   

Dette kan vi tilby deg

 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Et godt spennende arbeidsmiljø - det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre

 • Meningsfylte utfordringer innenfor grønn omstilling og elektrifisering i et sterkt voksende marked

 • Gode personlige utviklingsmuligheter med stor innflytelse på din egen arbeidshverdag

 • Faglig og personlig utvikling

En god del reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med befaringer i bygg og ved prosjektgjennomføringer. Du vil jobbe sammen med engasjerte kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø. Våre kontorer har en flott beliggenhet på bryggekanten nært sentrum av Sandefjord. 

Rådgivende bygningsfysikkere! 

Termoenergi søker etter erfarne bygningsfysikkere som kan være med å

videreutvikle vår satsing innenfor rådgivende tjenester.

Stillingstittel

 • Ingeniør

Ansettelsesform

 • Fast

Hovedoppgaver og ansvarsområder

 • Jobbe med egne prosjekter innen prosjektering, kontroll og generell rådgivning innen fagområdet

 • Jobbe opp mot nye og eksisterende kunder med relasjonsbygging, salg og anbudsarbeid

 • Være med å utvikle Termoenergi i forhold til tjenestetilbud og strategi om videre vekst

 • Delaktig i å videreutvikle systemer og rutiner for fagområdet og være sparringspartner for dine kollegaer 


Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innenfor bygg eller ventilasjon, med tilleggskompetanse innen bygningsfysikk  

 • Minimum 3 års relevant erfaring innen bygningsfysikk, energieffektivitet og inneklima

 • Erfaring med bruk av simuleringsverktøy for energi og inneklima i bygninger

 • Har gode formuleringsevner på norsk både muntlig og skriftlig

Vi trenger deg som

 • Har høy faglig kompetanse og innsikt innen bygninger, ventilasjonsanlegg og komfortkjøleanlegg

 • Strukturert, effektiv og løsningsorientert

 • Kan arbeide selvstendig og i team

 • Teknisk forståelse og interesse for energi og miljø

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Analytiske evner

 • Evne til å håndtere flere prosjekter samtidig


Dette kan vi tilby deg

 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Et godt spennende arbeidsmiljø - det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre

 • Meningsfylte utfordringer innenfor grønn omstilling og elektrifisering i et sterkt voksende marked

 • Gode personlige utviklingsmuligheter med stor innflytelse på din egen arbeidshverdag.

 • Faglige utfordringer med gode muligheter til å styrke dine evner og utvide ditt potensiale


Arbeidsoppgaver vil typisk være innenfor simuleringer, termisk inneklima, kondensrisiko, dagslysberegning osv. Noe reise og møtevirksomhet må påregnes. Våre kontorer har en flott beliggenhet på bryggekanten nært sentrum av Sandefjord.
 

Hva kan du om energi og energibruk i bygninger?

Stillingstittel

 • Energirådgiver

 

Ansettelsesform

 • Fast

Hovedoppgaver og ansvarsområder vil være

 • Energirådgivning for nye og eksisterende kunder 

 • Identifisering av enøktiltak og beregning av lønnsomhet

 • Rådgivning ved energi- og miljøsertifiseringer

 • Kartlegge energioptimalisering via befaringer og analyse av data

 • Bistå med Energimerking og Energivurdering tekniske anlegg

 • Kartlegge målere for energi og vannforbruk

 • Energi- og miljørapportering/klimaregnskap

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse innen energi, gjerne energibruk i bygninger/eller tilsvarende 

 • Minst 2 års arbeidserfaring

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 • Kjennskap til programmer og regnemetoder for energiberegning og klimagassregnskap

 • Kjennskap til ulike tekniske installasjoner i bygninger

Vi trenger deg som

 • Strukturert, effektiv og løsningsorientert

 • Teknisk forståelse og interesse for energi og miljø

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Analytiske evner

 • Evne til å håndtere flere prosjekter samtidig

Dette kan vi tilby deg

 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Et godt spennende arbeidsmiljø - det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre

 • Meningsfylte utfordringer innenfor grønn omstilling og elektrifisering i et sterkt voksende marked

 • Gode personlige utviklingsmuligheter med stor innflytelse på din egen arbeidshverdag.

 • Faglige utfordringer med gode muligheter til å styrke dine evner og utvide ditt potensiale

En god del reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med befaringer i bygg og ved prosjektgjennomføringer. Du vil jobbe sammen med engasjerte kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø. Våre kontorer har en flott beliggenhet på bryggekanten nært sentrum av Sandefjord. 

Slik er det å jobbe i Termoenergi

Hos oss får du en spennende, variert og utfordrende hverdag i et solid selskap i vekst. Du vil få ansvar for egne prosjekter og en bred kontaktflate med eiendomsforvaltere, leietagere, næringsmeglere, byggeteknisk ansvarlige, og eiendomsbesittere.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase av prosessen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Seniorrådgiver Martin Holt-Nilsen, mhn@people.no 90 17 17 58 eller Seniorrådgiver Øivind Næss, on@people.no 97 06 26 15 

bottom of page