top of page

Dagslysberegninger: 

Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.

Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, og avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon.

Dagslys er den belysningsformen som vanligvis oppleves å være den beste og mest riktige allmennbelysningen.

Dagslysfaktor angir forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en tilsvarende horisontal flate ute med fri horisont og jevnt overskyet himmel.

Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys.

Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet.

Vi samarbeider med flere aktører innen prosjektering og vi kan tilby følgende tjenester.

  • Prosjektering ventilasjon

  • Prosjektering Brann

  • Akustikk/støy

  • Lysdesign

  • Betongteknologi

  • Arkitektur

Energikartlegging Termoenergi Norge AS
bottom of page