top of page
Energikartlegging Næringsbygg
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
menu_6509_2.webp

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive bygg. En energikartlegging gir full oversikt, og setter dere i stand til å velge de beste investeringene.

Enova gir tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. Kartleggingen skal gjennomføres ved å engasjere ekstern rådgivning og fagkompetanse, med mindre søker selv har kompetanse til å oppfylle kravene.

Kartleggingen skal resultere i en kartleggingsrapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner.

Les mer: Det er konkurranse om støttemidlene.

Vi hjelper deg i disse prosessene, ta kontakt i dag

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

menu_6513_2.webp
Har dere yrkesbygg som trenger et realt løft i energistandard? Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i eksisterende yrkesbygg.

Enova gir tilskudd til å investere i energitiltak i yrkesbygg. Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

Les mer: Det er konkurranse om støttemidlene.

Søker skal sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå i bygningene som omfattes av søknaden, med utgangspunkt i beregnet levert energi. Det vil si et mål for hvor mange kilowattimer det beregnede årlige energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak.

Vi hjelper deg i disse prosessene, ta kontakt i dag

Energieffektive bygg lønner seg over tid. Gode energiløsninger er i stadig større grad et krav fra leietakere eller fra kjøpere ved salg av næringsbygg. Grønne bygg krever mindre energi å varme opp og holder bedre på varmen, og det finnes også en rekke andre løsninger som gir positive utslag både for økonomien og klimaregnskapet – og ikke minst for inneklima og komfort. Med for eksempel smart strømstyring kan byggene i større grad tilpasse seg bruken og gi bedre forhold for dem som arbeider der. Det er verdt å huske på!

Energirådgivning i en tidlig fase sikrer et optimalisert og godkjent bygg. Videre bidrar våre tiltakslister innen energirådgivning til å spare inn vesentlige beløp på strømregningene. Energirådgivning gir kundene våre kunnskap om hva som skal til for å forbedre byggets energieffektivitet og energikarakter.Dette inngår i tjenesten energimerking av bygg.​

bottom of page