top of page

Energikartlegging borettslag og sameier

Energikartlegging 

Energikartlegging for borettslag og sameier er en tjeneste som gir en samlet oversikt over mulige tiltak som fører til redusert energibehov og mulighet for lokal energiproduksjon. Kartlegging gir konkrete anbefalinger til tiltak med estimerte kostnader, lønnsomhet og anbefalt rekkefølge for utførelse.

Borettslag og sameier som foretar en energikartlegging har mulighet til å søke støtte fra Enova for å dekke deler av kostnaden. Støtten gjelder dokumenterte kostnader for innkjøp av tjenesten.

 

Mer om energikarlegging

Kartlegging av byggets energipotensiale er en omfattende aktivitet hvor borettslag og sameier kan få totalt oversikt over energiforbruket, og tiltak som kan utføres for å utbedre energieffektiviteten til bygget.

Erfarne energirådgivere vil komme på befaring og foreta simuleringer i et beregningsprogram for å avdekke energisparepotensiale til bygget. På den måten kan vi finne løsninger som passer best for deres bygning. Når analysen er gjennomført lager vi en rapport som inneholder:

  • Analyseresultater

  • Tiltaksplan

  • Estimerte kostnader for hvert tiltak

  • Anbefalt prioriteringsplan

  • Beregnet energibehov før tiltak

Når rapporten er ferdig anbefaler vi et møte med en grundig gjennomgang av resultater. Dette gjør vi for å sikre at personer uten fagkompetanse får god forståelse av resultatet. Møtet kan være fysisk eller via Teams.

 

Fordeler ved utførelse av tiltak

  • Energibruk: Tiltak som forbedrer isolasjonsevnen og lufttettheten til bygningskroppen og varmegjenvinning i ventilasjonsluften bidrar til å redusere oppvarmingsbehovet. Dette vil føre til lavere strømregning til hver boenhet i borettslaget/sameie

  • Inneklima: Ved å forbedre isolasjonsevnen og lufttettheten til bygningskroppen forbedres også inneklimaet ved at trekk og kaldras fra vegger og vinduer elimineres. Inneklima er en viktig faktor for trivsel til et menneske i sin egen leilighet

  • Fukt: Tiltak kan ofte redusere sannsynligheten for fuktskader i form av kondens som skyldes kuldebroer eller eldre vinduer som er i slutten av levetiden.   

  • Enklere gjennomføring av tiltak: Det blir enklere å innhente tilbud, og stille krav til utførende foretak med en rapport som beskriver tiltak som skal gjennomføres.

 

 

Tilleggstjenester

Termoenergi Norge kan også levere tjenester innen termografi og trykktesting som kan benyttes under karlegging på bygg. Termografi er et godt verktøy som synligjør varmetap fra bygget gjennom kuldebroer eller skader i bygningskroppen. Trykktesting kan påvise luftlekkasjer i bygningskroppen

bottom of page