top of page

Energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking Termoenergi Norge AS
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) skal være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie. Derfor bør du foreta energimerking av bygg.

Hvem utfører Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg

Våre rådgivere i Termoenergi utfører energimerking og energivurdering av tekniske anlegg i alle typer næringsbygg. Ved befaringer og gjennomgang i bygg utfører vi beregninger som fører frem til et energimerke og en offentlig energiattest. Som nøytral rådgiver ved energimerking har vi ikke noen bindinger til spesielle løsninger eller produkter.

Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg med Termoenergi

Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vi utarbeider da en energiattest på bakgrunn av byggets konstruksjon og tekniske anlegg. Termoenergi utført energimerking i ca. 15 % av alle næringsbygg som er merket i Norge.

Energivurdering tekniske anlegg (EV)

Hvilke anlegg skal energivurderes? Energivurdering av tekniske anlegg ble på lik linje med energimerking lovpålagt i 2010.

 

  • Klimaanlegg: Anlegg for kjøling og/eller ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm.

  • Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig, er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW.


Vi ser at i 80 % av de bygg hvor vi utfører energivurdering av tekniske anlegg så finner vi feil eller mangler ved innstillinger og drifts-tider. Her kan man spare mye penger ved riktig drift.


Det er en stor fordel og utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig. Når man skal utføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg må vi ut på befaring i bygg og da vil dette være lønnsomt for gårdeier og få gjort energimerking og energivurdering av tekniske anlegg samtidig.

Hva koster Energimerking (EM) og Energivurdering av Tekniske anlegg (EV) Pris er avhengig av størrelse på bygg og antall ventilasjonsanlegg.

bottom of page