top of page

Termoenergi og Hafslund Strøm hjelper deg med å få kontroll

Updated: Jun 15, 2021

De fleste kan spare på å bli mer bevisst på energibruken, mener ENØK-konsulent i Termoenergi, spesialist i energirådgivning.


hjelper med energimerking av bygg

De færreste bedrifter er veldig bevisste på energibruken sin, erfarer Jarle S. Johannessen, daglig leder i Termoenergi. Et rådgivende ingeniørselskap som fokuserer på energibruk i bygninger, og samarbeidspartner med Hafslund Strøm.

– Termoenergi har vært i bygg der de har halvert forbruket. Da snakker vi riktignok om investeringer, som varmepumper, ventilasjonsanlegg og utnyttelse av solvarme, sier Johannessen.

MEN BARE VED Å ØKE BEVISSTHETEN RUNDT ENERGIBRUK KAN DE FLESTE ENKELT REDUSERE ENERGIKOSTNADENE MED 5-10 PROSENT, MENER HAN. FÅ OVERSIKT

Spesielt bedrifter som leier lokalene sine er ofte ikke spesielt bevisst på energibruken, erfarer Johannessen i Termoenergi. Det gjelder ikke minst når det er flere firmaer i samme bygg, og energikostnadene deles flatt per leid areal.


Enova oppfordrer i slike tilfeller til å sette opp formålsdelt energimåling, med en separat måler for hver leietager.


– I noen tilfeller er dette vanskelig, men veldig ofte er det ingen stor sak å installere en egen måler. Da faktureres du for eget forbruk, og blir brått mer bevisst på hva du bruker, sier Johannessen, i Termoenergi som anbefaler å innføre kontinuerlig energimåling.

EN SLIK LØSNING FOR Å FÅ OVERSIKT ER GJENNOM HAFSLUND ONLINE – ET ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM OG SOM ALLE HAFSLUND STRØMS BEDRIFTSKUNDER KAN FÅ TILGANG TIL.

Her varsles du ved unormalt strømforbruk, og får se når og hvor strømmen til bedriften brukes – i tillegg til at du får full oversikt over bedriftens forventede kostnader på strøm.


NEGATIV LOOP

Energiøkonomisering handler ikke nødvendigvis om å bruke minst mulig energi, men om å bruke den riktig. Gjennom en ENØK-konsultasjon kan du identifisere aktuelle tiltak i bygningen, og få en vurdering av hva som er lønnsomt å gjøre noe med. Større tiltak kan en få støtte til, gjennom blant annet Enova og Oslo Kommunes Klima- og energifond.

Du kan også få støtte til selve konsultasjonen. Og Hafslund-kunder med Grønt valg får tilbud om en time gratis Enøk-rådgivning hvert år, som utføres av Termoenergi.


Men energibesparende tiltak trenger ikke involvere ombygging. Det kan være så enkelt som å sørge for at all oppvarming er slått av i sommerhalvåret, å unngå unødig lufting gjennom kjøreporter, eller å sørge for at ventilasjonsanlegg og teknisk utstyr ikke står på hele natten.

– Hvis det er 15 °C på kontoret så blir det ikke raskere varmt om du setter termostaten på 40 enn om du setter den på 21. Da skaper du snarere et kjølebehov, sier Johannessen.

HAN FORTELLER AT NETTOPP DEN TYPEN TING – AT KJØLING OG VARME STÅR PÅ SAMTIDIG – ER VANLIGERE ENN DU SKULLE TRO.

– Det er så enkelt som at du har et kaldt døgn litt tidlig på høsten, så alle slår på panelovnene. Men så glemmer de å slå dem av igjen, slik at de står og varmer opp mens ventilasjonsanleggene kjører inn kald luft. Da har du loopen gående.


VÆR BEVISST PÅ NETTLEIEPRISEN

Kostnadene til energi handler ikke bare om hva du betaler per kilowattime. En stor del av det går på nettleien. Og om du tenker at «den regninga bare kommer, den betaler jeg, det får jeg ikke gjort noe med», så er ikke det helt sant.


– Enkelt fortalt beregnes nettleieprisen blant annet ut ifra energiforbruket og også den høyeste toppen på forbruket ditt. Det regnes ut hver måned eller år, avhengig av leverandør. Hvis du slår på alt utstyret du har samtidig, bruker du ikke bare mye strøm der og da, men det kan også påvirke nettleieprisen din resten av året, sier Johannessen.


DU SPARER FAKTISK NESTEN DOBBELT SÅ MYE

Du sparer faktisk nesten dobbelt så mye på å redusere energiforbruket med 5 prosent enn ved å redusere strømprisen med 5 prosent, påpeker han. Og igjen, så er det bevissthet som er nøkkelen.


– Energimessig kjører de fleste bygg uten speedometer. Du kan kanskje se hvor langt du har kjørt totalt hver måned, men du vet ikke om du holdt fartsgrensen underveis. Kanskje dukker det også opp en fartsbot du ikke så komme … Hafslund Strøm og Termoenergi hjelper deg med å få kontroll.


Vil du ha hjelp med energimerking av ditt bygg så ta kontakt med oss i Termoenergi.


46 views

Comments


bottom of page