top of page

Energianalyse av næringseiendommer Sandvold Property.

Termoenergi Norge har fått i oppdrag å gjennomføre energianalyse for 21 stk. bygninger med mål om mer energieffektive bygg og forbedret energikarakter. Vi har tidligere utført Energimerking samt Energivurdering av teknisk anlegg for disse byggene og takker for at Sandvold Property fortsetter samarbeidet.


Energianalyse av næringseiendommer


Sandvold Property har engasjert Termoenergi Norge til energianalyse for å identifisere aktuelle tiltak for å løfte energikarakteren på deres bygg. Det er utført beregninger og forslag til anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge (redusere luftlekkasjer, varmepumpe, solcelleanlegg, vinduer og dører, etterisolering vegg/tak, belysning etc)

For å redusere energibehovet i bygget, prioriteres tiltak på bygningskroppen (passive tiltak) før tiltak som varmepumpe, varmegjenvinning og solceller. Når man først reduserer energibehovet ved å forbedre bygningskroppen kan man dimensjonere mindre varmepumper, varmebatteri og solceller. Varmepumpe og varmegjenvinning har erfaringsmessig svært positiv effekt på energikarakteren.

Med dette viser Sandvold Property at de tar ansvar og at de følger EU's og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger, og setter energieffektivisering på agendaen for å spare energi og miljø.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
SANDVOLD PROPERTY - Thereses gate 30, Oslo
Om Sandvold Property

Sandvold Property er et norsk, familieeiet eiendomsselskap som leier ut boliger, næringslokaler og parkeringsplasser, og står hver dag til ansvar for nesten 1000 leietakere.Før var vi kjent under navnet Frognerbygg. Nå har vi endret navn til Sandvold Property for å knytte oss sterkere opp til eierne og deres verdier.

Hovedvekten av eiendommene ligger på sentrale eiendommer i Oslo, blant annet Frogner, Majorstua og Grünerløkka. Vi holder en høy standard på boliger og næringslokaler - og ønsker at standarden også skal prege hvordan vi tar vare på våre leietakere. Vi har den nyeste og beste utgaven av Mine Sider som gir leietaker full kontroll over leieforholdet, kort responstid og tar ansvar for forvaltningen selv.

Sandvold Property tar godt vare på våre leietakere. I dag, i morgen og i årene som kommer.


Comments


bottom of page