top of page

Bygningfysik (RIBfy) prosjektering skal utføre av Termoenergi

Termoenergi skal utføre bygningsfysikk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge.

BYGGET INNEHOLDER 52 LEILIGHETER SAMT P-KJELLER OG SKAL TILFREDSSTILLE KRAV I TEK10 TIL TETTHET, INNEKLIMA OG ENERGIEFFEKTIVITET.

Bygningsfysikk er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under dette, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med dette som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader. Termoenergi var også ansvarlig for bygningsfysikk prosjektering av kontorbygg i Tønsberg.


84 views

Comentarios


bottom of page