top of page

Kontor-lagerbygg Barkåker Tønsberg Bygningsfysikk

Updated: Apr 21, 2021

Termoenergi har vært ansvarlig for bygningsfysikk

prosjektering for nytt kontor-og lagerbygg på Barkåker i Tønsberg.


Prosjektering/ energimerking av kontorbygg

Vekst og stadig flere ansatte gjorde at de daværende lokalene for Visma etter hvert ble for små. Nå flytter softwareselskapet noen hundre meter sørover og inn i et nytt og større kontorbygg på Barkåker.

Bygningsfysisk / bygningsfysikk prosjektering er viktig for å sikre bygningen mot vanninntrenging fra klima og fra grunnen. At bygningen sikres mot utilsiktede luftlekkasjer og at den samtidig blir tilført tilstrekkelig mengde friskluft. I tillegg er prosjekteringen viktig for å sikre at det ikke oppstår kondens og fukt i bygget som kan forårsake muggvekst. Og at krav til energieffektivtet blir ivaretatt.

Nytt kombinert kontor- og lagerbygg ble ferdigstilt for Visma september 2017. Blant kravene til bygget utover forskriftskrav var at kontordelen skulle tilfredsstille energiklasse A, og lagerdelen skulle tilfredsstille energiklasse B.


Tiltakshaver: Barkåker IT Park AS

Leietager: Visma AS

Totalentreprise/oppdragsgiver: Alento AS


Det er installert bergvarmepumper som henter energi fra brønnpark, og brønnparken benyttes sommertid til tilnærmet gratis kjøling av bygget. Soneinndeling av oppvarming og kjøling sikrer godt inneklima for alle brukere, samtidig som prosjekteringen har resultert i et svært energieffektivt bygg. Det er installert et omfattende (formålsdelt) energioppfølgingssystem i bygget som har dokumentert at energiforbruket for bygningen er godt innenfor de prosjekterte rammene siden innflytting.


Ta kontakt når du ønsker tilbud på prosjektering av bygg, energimerking av bygg eller energiattest.
68 views

Comments


bottom of page