top of page

Ragde Eiendom AS er en av Norges største eiendomsaktører.

Updated: Jan 22, 2021


Ragde Eiendom AS er en av Norges største eiendomsaktører og også en av de som tar energimerkeforskriften på alvor. De valgte Termoenergi til å sjekke over og utføre energimerking av sine bygg.
Termoenergi Norge AS skal nå gjennomgå eiendomsmassen til Ragde Eiendom for å sikre at alle krav i henhold til energimerkeforskriften er ivaretatt. Oppdraget går i første omgang ut på å kontrollere om bygningene har alle pliktige attester registrert i energimerkesystemet og at disse er gyldige og oppdaterte, for deretter å utføre nødvendig energimerking og energivurdering for de bygninger og tekniske anlegg som eventuelt trenger oppdatering.


Med dette viser Ragde Eiendom, som har fulgt disse kravene fra da forskriften kom i 2010 at de fremdeles tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger.


Vi i Termoenergi er stolte over at vi etter 8 år fremdeles er Ragdes foretrukne energirådgiver.

Om Ragde Eiendom AS

I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 287 selskaper og datterselskaper som til sammen eier ca 1,1 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, og 5217 parkeringsplasser. I tillegg eier konsernet 531 leiligheter for utleie. Eiendomsmassen er geografisk godt spredt, med hovedvekt i Oslo og Bergen. Selskapet eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapets eiendomsportefølje har i dag en markedsverdi på ca NOK 26 milliarder. Konsernets eiendomsportefølje er godt diversifisert og har i alle år levert svært gode resultater. Budsjetterte leieinntekter for 2018 er NOK 1,5 milliarder.


Termoenergi Norge AS

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/ leier av enkeltbygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. I tillegg er vi leverandør til Hafslund Strøm, Fortum Norge og Sverige, Norgesenergi, Hallingkraft og Göta Energi der vi leverer energirådgivningstjenester til deres kunder. Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for vår oppdragsgiver. Ta kontakt med oss for energimerking av ditt bygg, og eventuelt sørge for at du får energiattest når du trenger det.

180 views

Comments


bottom of page