top of page

Nye Kodal skole, Kodal

Nytt skolebygg og idrettshall. Bygges som lavenergibygg.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Prosjektering for energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Energimerking av henholdsvis skolebygg og idrettshall.


Entreprenør: Veidekke Entreprenør

Byggherre: Sandefjord Kommune


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

64 views

Comments


bottom of page