top of page

Energimerking prosjektering (RIBFy) Nordre Jarlsberg Brygge Hus Q, Sande

Updated: Mar 10, 2020

Ny boligblokk på 8 etasjer som bygges i forkant av og over P-kjeller.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av leiligheter.


Entreprenør: Alento


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.


16 views

Comments


bottom of page