top of page

Neselva Hageby, Billingstad

Syv boligblokker på 4-6 etasjer som bygges over felles P-kjeller.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn), dagslysberegninger og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av leiligheter.


Entreprenør: Alento

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

96 views

Comentarios


bottom of page