top of page

Bygningsfysikk RIBfy Museumsbygg i Brekkeparken, Skien

Updated: Apr 21, 2021

Museumsbygg på 3 etasjer, der underetasje bygges under terreng.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysikk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av museumsbygning.Entreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

39 views

Comments


bottom of page