top of page

Maristien Barnehage, Porsgrunn

Updated: Nov 22, 2019

Ny barnehage på 2 etasjer. Bygges i massivtre og prosjekteres for å tilfredsstille krav til Passivhus.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn), dagslysberegninger og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av barnehage.


Maristien Barnehage, Porsgrunn

Entreprenør: Bygg og Maskin AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.


Entreprenør: Bygg og Maskin AS

38 views

コメント


bottom of page