top of page

Langestrand Vest, Sandefjord

Updated: Nov 22, 2019

Tre leilighetsbygg på 4 etasjer med P-kjeller.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Energimerking av leiligheter.


Langestrand Vest, Sandefjord

Entreprenør: Bygg og Maskin AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

17 views

Comments


bottom of page