top of page

Jotun Gimle, Sandefjord

Updated: Nov 22, 2019

Nytt verksted- og kontorbygg på Gimle i Sandefjord.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn) og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av yrkesbygg.


Jotun Gimle, Sandefjord

Entreprenør: Bygg og Maskin AS

Byggherre: Jotun


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

15 views

Comments


bottom of page