top of page

COOP Pindsle Sandefjord

Updated: Nov 22, 2019

Ny dagligvareforretning på Pindsle i sandefjord.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Prosjektering for energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Energimerking av forretningsbygg.


COOP Pindsle Sandefjord

Byggherre: Format Eiendom AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

78 views
bottom of page