top of page

Energivurdering for Nøtterøy kommune

Updated: Jan 22, 2021

ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG OG ENERGIMERKING FOR NØTTERØY KOMMUNE.

Med en så stor og omfattende bygningsmasse kan potensialet for energisparing være stort og energivurdering og energimerking av bygg er første ledd i en energibesparingsprosess. Vår vurdering gir grunnlag for både å motivere, samt oppdage mulige tiltak for å redusere energikostnadene i deres bygg. Dette viser at Nøtterøy kommune som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.


OM ENERGIMERKING AV YRKESBYGG

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Om noen i din egen organisasjon har ekspertkompetanse, så kan hun foreta energimerkingen. Alternativt kan dere leie inn energirådgivning, takstmann eller lignende.

Den som skal gjennomføre energimerkingen kan selv logge seg på Energimerkesystemet og søke frem den aktuelle bygningen. Om flere måter å la andre gjøre jobben for deg, les her. Du har også muligheten til å gi personen som skal energimerke ditt yrkesbygg tilgang i Altinn til å energimerke på vegne av deg.

Det er eier som har plikten til å energimerke og står ansvarlig for data som er brukt. I ditt oppdrag til energirådgiveren ligger at hun skal bruke sitt beste faglige skjønn.

ENERGIVURDERING AV TEKNISK ANLEGG

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.


PLIKTEN TIL ENERGIVURDERING GJELDER

• Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

• Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).

• Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering).Leter du etter nye designalternativer? Da har vi hva du trenger. Få hvert innlegg til å se ut akkurat slik du vil ved å style teksten.
27 views

ความคิดเห็น


bottom of page