top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering MAXBO HOLMEN

Updated: Jun 15, 2021

Bygningsfysisk prosjektering, inkl. energiytelser, dagslysberegninger, beregninger for termisk inneklima, Krav: TEK17. Energiklasse A. BREEAM-NOR Excellent

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering MAXBO HOLMEN
MAXBO HOLMEN

Prosjektet omfatter bygging av 5000 kvadratmeter byggevarehus med ferdigstillelse mars 2022.

I alle prosjektets faser er bærekraft og miljø i hovedfokus og gjennomføring skal utføres som «fossilfri byggeplass» samt sertifiseres i henhold til Breeam Excellent og Breeam In-Use.

- Vi gleder oss til å levere et bygg som avtalt til Storebrand og takker for tilliten, sier administrerende direktør Stian Råmunddal i Seltor.

Byggherre: Storebrand

Entreprenør: Seltor


Om Seltor

Seltor Gruppen AS er Telemarks eldste entreprenørbedrift og er lokalisert i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt med kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor Gruppen AS er et moderne, innovativt byggeselskap med en omsetning i 2020 på 944 millioner og over 140 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

Råmunddal Møbelfabrikk ble grunnlagt i Telemark i 1938 av Sveinung Råmunddal. I 1957, da etterkrigstiden skapte etterspørsel etter boliger, kjøpte selskapet et sagbruk i Lårdal og startet husproduksjon. I 1972 utvidet selskapet med enda en produksjonsenhet i Seljord.

Gunnar Råmunddal overtok driften og i 1973 endret han firmanavnet til SELTOR etter de første bokstavene i Seljord, Tokke og Råmunddal. Han strømlinjeformet byggvirksomheten og etablerte dagens hovedkontor i Porsgrunn i 1983. Selskapets grunnverdier definerte han som; Trygghet, ærlighet og langsiktighet, internt omtalt som TÆL.


Her er et annet prosjekt der vi har levert tjenester innen bygningsfysikk.


Comments


bottom of page