top of page

Energimerking og Energivurdering av FROGNERBYGG sine eiendommer.

Updated: Nov 16, 2021

Termoenergi er har fått i oppdrag å gjennomføre Energimerking av bygninger og Energivurdering av tekniske anlegg for Frognerbygg. Vi har utført oppdrag for Frognerbygg tidligere og setter stor pris på at de velgere å bruke oss igjen.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
FROGNERBYGG Bogstadveien 40

Frognerbygg har engasjert Termoenergi Norge AS energimerking og energivurdering.

Attester skal fornyes hvert 10 år. Termoenergi skal gjennomføre energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg i alle bygg som Frognerbygg eier og forvalter. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i energimerkeforskriften.

Med dette viser at Frognerbygg at de tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger, og setter ENØK i deres bygg på agendaen for å spare energi og miljø.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
Frognerbygg Christian Michelsens gate 9
Om Frognerbygg

Frognerbygg er et eiendomsselskap i vekst som eier og forvalter næringseiendommer og boliger. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik-Bok grunder Kenneth Sandvold på 1990-tallet, og har siden den gang opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje.

Eiendomsmassen består av næringseiendommer og leiligheter, hvor hovedvekten av eiendommene er beliggende i Oslo på sentrale områder som Grünerløkka, Majorstuen og Frogner. Frognerbygg legger vekt på å levere tjenester av høy kvalitet og bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til enhver tid.Om regelverket

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
Frognerbygg Løvenskioldsgate 12 Oslo

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år


105 views

Comments


bottom of page