top of page

Energimerking og Energivurdering Ny nettportal for næringsbygg

Updated: Aug 29, 2023

Offentlige krav til energi- og miljøprofil for bygninger skjerpes stadig. Eiere og brukere av bygningene må forvente at det kommer krav til rapportering og dokumentasjon for dette


Å være eier, leietager eller forvalter av bygninger medfører et ansvar. Dette ansvaret inkluderer blant annet bygningenes energiforbruk og miljøprofil – og ulike tiltak som vil påvirke dette.


Hvordan sikrer du i dag at alle bygg du har ansvar for tilfredsstiller offentlige krav til energimerking og energivurdering? En avtale om emev drift gir deg den oversikten og sikkerheten du trenger.


emev drift er portalen for alle som eier, leier eller forvalter bygg. Med avtale om emev drift så vil du til enhver tid være sikret at alle krav i energimerkeforeskriften blir ivaretatt for dine bygg.


Kontakt oss i dag for mer informasjon, vi vil gjøre hverdagen enklere for dere.


95 views

Comments


bottom of page