top of page

Energimerking av bygg for fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud


Termoenergi Norge AS i Sandefjord gikk seirende ut av den største anbudskonkurransen på energimerking hittil i Norge. Oppdragene om energimerking av bygg for fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud har en samlet ramme på 15 millioner kroner.

Anbudskonkurransen var delt inn i fire geografiske soner.  Sandefjord-bedriften vant anbudet for energimerking, kartleggingog rådgivning i to av sonene; nordre Buskerud og Telemark.


energimerking kart


Totalt deltok rund 10 firmaer i anbudskonkurransen.

I tillegg til energimerking av bygningsmassen skal det i avtalene utføres energivurdering av byggenes tekniske anlegg. Det skal også leveres mer dyptgående analyser og energirådgivning for å avdekke byggenes energiprofil.

-Dette er et gjennombrudd for så vel Termoenergi og den bransjen vi representerer, som for arbeide med å sette lovpålagt energimerking enda høyere på den offentlige dagsorden.


Loven om energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg, trådte i kraft 1. juli 2010. Fortsatt er det bare en liten del av Norges yrkesbygg som er energimerket. Mens eiere av yrkesbygg i det private markedet er trege med energimerking, er det stadig flere kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som får arbeidet utført.

Det er ikke bare det å følge loven som er avgjørende. For mange er det i tillegge en lønnsom prosess der byggeier blir gjort oppmerksom på byggets energiprofil.  Man får en liste over tiltak som kan spare energi og penger. Utleiemarkedet blir stadig mer bevisst på dette, og mange eiendomsbesittere i det private markedet kan risikere å tape attraktive leietagere hvis de unnlater å energimerke byggene.


Ta kontakt når du ønsker energirådgivning og få utført energimerking av dine bygg.
64 views

Comments


bottom of page