top of page

XXL vil redusere energiforbruket i alle sine varehus i Norge og Sverige med 40 %

XXL Sport og Villmark AS og Termoenergi Norge AS
XXL Sport og Villmark AS og Termoenergi Norge AS XXL Sport og Villmark AS har inngått avtale med Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal utføre enøkkartlegging / Energikartläggning i stora företag (EKL) i alle sine bygg i Sverige. EKL er et svensk forskriftskrav som gjelder alle større selskaper og som er basert på et EU-direktiv. Dette er en videreføring av Energideklarasjon (energimerking i Norge)

EKL ER EN OVERORDNET KARTLEGGING

Enøkkartlegging (EKL) er en overordnet kartlegging for svenske selskaper. Termoenergi skal i tillegg utføre en detaljert enøkkartlegging av alle XXLs varehus og lager i Sverige. Dette gjennomføres for å optimalisere bygninger og drift med fokus på energiforbruk og inneklima.I 2015-2016 utførte Termoenergi enøkkartlegging av alle bygg som XXL Sport og Villmark AS disponerer i Norge. Vi takker for tilliten XXL Sport og Villmark AS har vist oss og ser nå at stadig flere forstår at det er mye å spare på enøkkartlegging i sine bygg. Kartleggingen i Norge er gjennomført med støtte fra Enova, og Enova bidrar også med en betydelig støtte til gjennomføring av enøktiltakene.

DETTE VISER AT XXL SPORT OG VILLMARK AS

Dette viser at XXL Sport og Villmark AS som en stor aktør tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima sier Jarle S Johannessen i Termoenergi Norge AS. Vi er veldig fornøyde med den jobben Termoenergi har gjort i Norge. Vi forventer å kunne redusere energikostnadene våre med ca. 15 % uten store investeringer. Medregnet større investeringer som blant annet belysning og ventilasjonsanlegg, så har vi som mål å redusere vårt totale energiforbruk med ca. 40 %.

Blant grunnene til valget av Termoenergi er at de er uavhengig, de kommer med anbefalinger som er lønnsomme for oss og ikke for Termoenergi, og de sitter ikke på begge sider av bordet når vi skal gjennomføre tiltakene. Dette sier Tom Christian Svendsen, ansvarlig for Etablering i Europa hos XXL Sport og Villmark AS Dette er noe alle burde tenke på som leier eller eier bygg:REDUSERER ENERGIFORBRUKET DITT MED 10 % SÅ SPARER DU NESTEN DOBBELT SÅ MYE PENGER SOM HVIS DU REDUSERER STRØMPRISEN DIN MED 10 %. OG DET ER SANNSYNLIGVIS MYE ENKLERE Å REDUSERE ENERGIFORBRUKET MED 10 % ENN DET ER Å FÅ STRØMLEVERANDØREN TIL Å REDUSERE PRISEN MED 10 %, OG DU KAN FAKTISK FÅ STØTTE TIL BÅDE ENØKANALYSE OG TIL Å GJENNOMFØRE TILTAK.

88 views

Comments


bottom of page