top of page

Tetthetskontroll trykktest av bygninger Termoenergi Norge AS

Updated: Oct 7, 2018


Termoenergi Norge AS har utført trykktest tetthetskontroll av Raveien 422 Ved hjelp av en trykktesting, tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger.Termoenergi Norge AS har utført trykktest tetthetskontroll av Raveien 422 Ved hjelp av en trykktesting, tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktesting, tetthetskontroll  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører test starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen. 

Oppdragsgiver: Cosmic Bygg

Adresse: Raveien 422 Sandefjord

TRYKKTESTING TETTHETSKONTROLL
 

For og finne luftlekkasjer som gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. Ved å utføre trykktesting, tetthetskontroll i byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Trykktesting, tetthetskontroll oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Testen kan utføres hele året.

Ved hjelp av en trykktesting tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Vi  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører trykktesting tetthetskontroll starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen. Etter dette skaper vi et undertrykk på 50 Pa (Pascal) ved å bruke en kalibrert vifte og så måler vi hvor mange m3/time som skal suges ut før man oppnår dette trykket. Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut i løpet av én time ved en trykkforskjell tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris.

Termografering lokaliserer varmetap i bygninger. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering kan, sagt på enkel måte, måle temperaturen bygningens ulike komponenter og dermed finne eventuelle lekkasjer.

For alle typer bygninger kan termografering avdekke feil og mangler, der dette kan ha store konsekvenser for kostnader ved oppvarming. For og kunne oppnå best resultat av Termografering og trykktesting burde dette gjøres samtidig.

63 views

Comments


bottom of page