top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering Herkules Park Skien

Updated: Jun 23, 2021

Termoenergi utfører i prosjektet: Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser og energiberegninger (RIEn) Trykktesting/tetthetskontroll. Energimerking av leiligheter.


Totalt vil prosjektet bestå av 85 solrike boliger fordelt på fire leilighetsbygg. Første byggetrinn består av to bygg med til sammen 40 leiligheter inkludert en fellesleilighet.


Idyll og båtliv på Hjellevannet, i Telemarkskanalen og på Skienselva. I Herkules Park er du omgitt av vannveiene som skapte byen og ga den liv. Fra det grønne parkområdet utenfor leiligheten går gangbrua over til Klosterøya, et område fullt av historie, utvikling, transformasjon og fremtid. Fra nonnekloster til bergverksdrift, fra herregård til trelast og papirindustri, og i senere år en fullstendig transformasjon til attraktivt bolig- og rekreasjonsområde sør for sentrum.


  • Byggherre: PEAB utvikling

  • Entrepenør: PEAB entreprenørOm PEAB

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 ansatte og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves.

Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

I Norge har Peab cirka 1800 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 8 milliarder kroner.


Comments


bottom of page