top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering av Seremonibygget for Porsgrunn kommune

Bygningsfysisk prosjektering RIEn inkl. energimerking, energiytelser, trykktesting, beregninger for termisk inneklima. Krav: TEK17 og passivhusstandard.


Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering Post Nord Hanekleiva
Seremonibygg Porsgrunn

Prosjektet er på ca. 650 BYA. og bygges med en direkte fundamentert plate på mark, hoved bæresystem i bindingsverk og stål. Vannbåren oppvarming og komfortkjøling via ventilasjonsanlegg.


Prosjekt: Livssynsnøytralt seremonibygg

Størrelse: ca. 650 m2


Det skal bygges et livssynsnøytralt seremonibygg for Porsgrunn kommune. Prosjektet blir på mange måter et pilotprosjekt i Norden med sin flerkulturelle brukergruppe. Bygget skal kunne gjennomføre seremonier uavhengig av religion og opphav.


Byggherre: Porsgrunn Kommune

Entreprenør: Morgan AS


Om Termoenergi Norge AS

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/ leier et enkelt bygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av prosjektering, bygningsfysikk (RIBfy) i eneboliger, rekkehus, boligblokker og næringsbygg i hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vårt primære fokus er å kunne være byggeieres/leietakers energirådgiver og bidra til en optimal energiøkonomi for disse. www.termoenergi.noComments


bottom of page