top of page
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Økt lønnsomhet og full kontroll

GrønneBygg Termoenergi Norge AS

GrønneBygg er portalen som hjelper eiere, forvaltere og leietakere til en mer effektiv og lønnsom drift av næringsbygg og andre lokaler.

Så snart du er registrert som bruker av portalen kan du logge inn og få full oversikt over alle dine bygg. Du kan se hvilke bygg som har energimerke, og hvilke som mangler, samt få oversikt over energivurdering av tekniske anlegg. På den måten har du samlet all dokumentasjon på ETT sted, slik at du slipper å lete rundt den dagen du trenger det.

 

Du kan også enkelt legge til et nytt bygg, samt se dine bygg i kart eller i et oversiktlig register.

Oversikt over dine bygg
Spar penger, energi og miljøet.

Fyll ut skjemaet for å motta innlogging informasjon på GrønneBygg

Termoenergi Norge AS
Termoenergi Norge AS

Enkel navigasjon

Det er enkelt å navigere rundt i portalen for å se detaljer på enkelte bygg eller få en totaloversikt og liste over alle bygg du eier eller forvalter. Du kan eksempelvis zoome inn og ut på kart for å se dine bygg, og klikke på bygget i kartet for mer informasjon om valgte bygg.

GrønneBygg Termoenergi Norge AS

Når du går inn på et utvalgt bygg kan du blant annet se hvilke energimerker bygget har, når merkene utgår, antall ventilasjonsanlegg og driftsmeldinger. Vi lanserer også i løpet av kort tid en funksjon hvor du kan se byggets karbonavtrykk, og forbruk av kilowatt-timer per kvadratmeter per år sammenlignet med snittet for tilsvarende bygg. Dette gjør at du kan se om du ligger bedre eller dårligere an enn dine konkurrenter.

 

I tillegg kan du legge inn kommentarer på bygg hvis det er noe spesielt å bemerke eller noe du skal følge opp.

GrønnBygg Termoenergi Norge AS

Du laster enkelt opp attester, tegninger og eventuelt andre relevante dokumenter, og du får oversikt over hvem som forvalter bygget, byggets postadresse, samt kontaktperson i bygget, bygningsnummer, besøksadresse og kontaktperson i bygget.

GrønneBygg Termoenergi Norge AS
bottom of page