Tilfredsstille krav i Energimerkeforskriften

Å være eier, leietager eller forvalter av bygninger medfører et ansvar. Dette ansvaret inkluderer blant annet bygningenes energiforbruk og miljøprofil – og ulike tiltak som vil påvirke dette.

Hvordan sikrer du i dag at alle bygg du har ansvar for tilfredsstiller offentlige krav til energimerking og energivurdering?

En avtale med  drift gir deg den oversikten og sikkerheten

du trenger.

GRØNNE_BYGG_LOGO_grønn.png

GrønneBygg er enkelt forklart bygg som er bærekraftige, både miljømessig og økonomisk. Grønnebygg.no er en portal som hjelper deg med å gjøre bygg bærekraftige.

Et grønt bygg har et lavt energiforbruk og et lite karbonfotavtrykk. For å oppnå dette så må man ofte iverksette noen tiltak. Det er ikke nødvendigvis nok å male en vegg (grønn), å vri på en termostat, montere LED-lys eller skifte et vindu. Disse er imidlertid noen av de tiltakene man kan utføre, og samlet kan de utgjøre en forskjell. Det som er viktig er å begynne i riktig ende, slik at man først skaffer seg en oversikt over hvilke tiltak som bidrar FØR man iverksetter. En slik oversikt inkluderer alle direkte og indirekte kostnader og besparelser og sikrer at oppgraderingen blir lønnsom for eier og leietaker. 

  • Hvordan sikrer du at alle bygg du eier, leier eller forvalter tilfredsstiller krav i energimerkeforskriften?​

  • Er bygget/byggene dine energimerket? Hvordan energimerke bygg.

  • Har du oversikt over hva byggene dine bruker av energi

  • Hva finnes av FDV-dokumentasjon (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver)

  • Har du oversikt over hvor mange ventilasjonsanlegg det er i bygget, og har du full kontroll på dem alle?

  • Blir det gjort rutinemessige kontroller av ventilasjons- og oppvarmingsanlegg i deres bygg?

  • Har dere et oppfølgingssystem for kontroll av ventilasjonsanlegg slik at de til enhver fungerer som de skal?

  • Har du oversikt over byggtegninger?

Dersom du mangler noe av dette så hjelper vi deg med å få dette på plass. Dersom du ønsker en gjennomgang av deres bygg for å få en oversikt over energisparepotensialet, så ta kontakt her  

Fokus på byggsektoren

Det er investeringer som kan kvalifiseres som klima- og miljøtiltak i eksisterende bygningsmasse, samt i miljøvennlige bygg, som står i fokus. Dette skyldes at det er i denne sektoren kommunene har størst direkte påvirkning.

- Bygg står for omtrent en tredjedel av både verdens energibruk og karbonutslipp. I Norge er de direkte utslippene mindre ettersom byggene her til lands i stor grad benytter elektrisitet fra fornybare kilder. Energibruken i norske bygg er imidlertid omfattende. Det brukes cirka 80 TWh energi i hele bygningsmassen årlig, noe som tilsvarer 40% av energiforbruket på fastlandet, sier seniorrådgiver Øyvind Moe i Enova.  

Kontakt oss i dag for mer informasjon her , vi vil gjøre hverdagen enklere for dere.