Kaldt hjemme?

VI kan hjelpe deg med å finne årsaken til problemet ved hjelp av trykktesting og termografering. Ved hjelp av dette verktøyet kan vi lokalisere lekkasjene slik at det blir lettere å utbedre feilene.

Spar penger og energi med enkle grep. 
10

08

07

09

06

02

04

01

03

På bilder ser man typiske feil som vi oppdager ved og sette bygg under trykke og bruke termografikamera.

Vifte

Termokamera