top of page

 Tjenester

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leietaker av enkeltbygg, til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi utfører bl.a. energimerking av bygg, og du får da en energiattestsamt energivurdering av tekniske anlegg.
 
Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere er alt fra arkitekter, til noen av landets største entreprenører.

Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for vår oppdragsgiver.

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Energimerking er siden 2010 lovpålagt for alle bygg over 1000 m2 og alle bygg – lokaler over 50 m2 som skal leies ut eller selges. Energimerking er et resultat av et EU direktiv som Norge har forpliktet seg til og følge.

2

Skal du bygge nytt eller gjennomføre en betydelig rehabilitering av eksisterende bygg? Det utløses da en rekke krav i byggteknisk forskrift (TEK) til blant annet fuktsikring, tetthet, radonsikring, energieffektivitet og annet.

Er du byggherre/tiltakshaver?

3

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er et av våre fokusområder. Termoenergi tilbyr våre kunder energirådgivning ved å undersøke om bygget er prosjektert i henhold til gjeldende energikrav.

4

Nå kan du som byggeier eller leietaker få støtte til å kartlegge energitiltak i egen bygningsmasse. Det nye støtteprogrammet gjør det mulig å helhetlig vurdere tiltak i hele

5

Smarte eiere har grønnere bygg

Med energimerking av dine bygg kan du få bedre betingelser i banken og lavere lånerente. På portalen GrønneBygg får du og leietakerne dine dessuten full oversikt på alle bygg.

6

Klimaanlegg: Anlegg for kjøling og/eller ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm.

Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW.

7

For næringsbygg over 1000 kvadratmeter så er det krav om at det til enhver tid skal foreligge en energiattest, med et energimerke og at denne skal være tilgjengelig for dem som disponerer bygget.

8

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til forskrift om energikartlegging for store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviseringsdirektivet).

Spørsmål

Forespørsler, tilbud og priser:​​​​
Jarle S Johannessen 

jsj@termoenergi.no

Telefon: 913 33 430​​​

​​Pål Tychesen

pst@termoenergi.no

Telefon: 907 56 430​​

arrow&v

Takk for innsendt skjemma, vi kontakte deg veldig snart.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
​​For fakturaspørsmål eller andre spørsmål ta kontakt på ​
telefon 33 47 43 30 eller ta kontakt ved å sende inn skjemma​
bottom of page