top of page

Vi prosjektere Bygningsfysikk (RIBfy) + energiberegninger, trykktest, og energimerking Heistd Brygge

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.Vi utfører Bygningsfysikk (RIBfy) + energiberegninger, trykktest, og energimerking Heistad Brygge

Velkommen til stedet for det gode liv!

De 49 leilighetene uten boplikt på Heistad Brygge ligger sydvendte med sol

til langt på kveld, tøffelavstand til badestrand, bryggeanlegg og friområder. Et

spennende og variert utomhusareal med lune møteplasser gir rom for en god

livskvalitet og en helt fantastisk utsikt. Kvaliteten på leilighetene er meget god.

Effektive planløsninger, store vindusflater og skyvedører ut til de store terrassene

gir en suveren opplevelse av plass og luft. Variasjon i leiligheter og priser åpner

for at du kan finne en som passer for deg og din familie.

På Heistad Brygge kjøper du noe mer enn bare en leilighet. Du gjør også en god

investering som du selv og fremtidige generasjoner vil nyte godt av. Hus og hytte

i ett er drømmen for mange og på Heistad Brygge kan drømmen bli virkelighet

for deg. Nyt vakker natur og panoramautsikt over Eidangerfjorden med klar, frisk

luft, fuglekvitter og bølgeskvulp rett utenfor stuedøra.

Første byggetrinn med Strandhuset 15 leiligheter og Fyret med 19 leiligheter er

for salg. Gjør ditt valg nå og nyt julaften i ny leilighet 2018.Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

For å garantere at byggeprosjektet tilfredsstiller alle krav i TEK så bør det prosjekteres og beregnes før man starter selve byggeprosessen. Et godt prosjektunderlag er viktig for å sikre en god byggeprosess som ender med et sunt og godt bygg. Energiberegninger skal gjennomføres i samsvar med NS 3031:2014 for å dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til energieffektivitet


Som en del av prosjekteringen gjennomfører Termoenergi energiberegninger som sikrer at bygget tilfredsstiller alle krav til energibehov, at det er mulig å ivareta et tilfredsstillende termisk inneklima, og at bygget tilføres tilstrekkelig med dagslys. Vi samarbeider gjennom prosjekteringen tett med arkitekt, byggherre og entreprenør, samt andre tekniske fag for å sikre at bygget ditt blir optimalt utfra de premisser som ligger til grunn.

Energiberegningene gjennomføres som simuleringer ved hjelp av programvaren SIMIEN. Simuleringene gir oss informasjon om hva som kan forventes av byggets energibehov hver time gjennom et helt år, og vi kan også beregne nødvendig effekt for både kjøleanlegget, varmeanlegget og varmebatteriene i ventilasjonsanlegget.


Alle bygninger har kuldebroer i ulike deler av konstruksjonen. For å sikre at det ikke oppstår uønsket høyt fuktinnhold langs disse utfører vi simuleringer for å sikre nødvendig isolasjonstykkelse. Høyt fuktinnhold i konstruksjonen medfører risiko for muggvekst, og det er derfor viktig å sørge for at alle kuldebroer isoleres tilstrekkelig. Disse simuleringene utføres ved bruk av programvaren HEAT2 og HEAT3.


Tilsvarende som for energibruken simulerer vi også inneklimaet gjennom en valgt periode sommerstid for å beregne blant annet forventet innetemperatur, CO2-konsentrasjon, kjølebehov og behov for solavskjerming, Resultat fra simuleringene benyttes til å optimalisere vindusarealer og solavskjerming for å redusere kjølebehovet og til å dimensjonere størrelsen på kjølemaskinene. Simuleringene tar også hensyn til bygningsutspring og omkringliggende bebyggelse, skog, fjell osv. som skjermer mot solen. Resultatet benyttes også som dokumentasjon på at krav til termisk inneklima i bygget er ivaretatt.

Ved hjelp av disse simuleringene optimaliserer vi klimaskallet og tekniske løsninger med tanke på lavt energiforbruk og godt inneklima. Resultatet fra beregningene benyttes som dokumentasjon overfor myndighetene på at bygget tilfredsstiller de energikrav som er gitt i TEK.

Dersom du som utbygger har høyere ambisjoner enn å tilfredsstille krav i TEK så har Termoenergi også kompetanse på prosjektering av bygninger etter passivhuskriterier.90 views

ความคิดเห็น


bottom of page