top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering Meny Klokkerjordet

Updated: Jun 23, 2021

Termoenergi utfører i prosjektet: Bygningsfysisk prosjektering inkl. energiberegninger etter TEK17 (RIBfy + RIEn), Trykktesting, Byggtermografering og Energimerking Forretningsbygning med kjøl og frys.
  • Tiltakshaver: AS Sande Meieri Handelslag

  • Oppdragsgiver: Alento AS
Comments


bottom of page