top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering BYGDØYNESVEIEN 9

Updated: Jun 23, 2021

Oppdrag: Bygningsfysisk prosjektering, inkl. energiytelser med mer.Krav: TEK17Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering BYGDØYNESVEIEN 9
BYGDØYNESVEIEN 9 Illustrasjoner: Lie Øyen arkitekter og MIR

Lokalisering: Bygdøynesveien 9, Bygdøy

Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS

Prosjekt: Nybygg. To leilighetsbygg over felles P-kjeller

Størrelse: ca. 1 000 m2. 5 leiligheter.

Krav: TEK17.

Oppdrag: Bygningsfysisk prosjektering, inkl. energiytelser med mer.Illustrasjoner: Lie Øyen arkitekter og MIR

Leilighetsprosjekt midt på Bygdøy, på

et sørvendt høydedrag. Plasseringen av de to bygningene viderefører topologien med ambassader og villaer langs Bygdøynesveien. Alle leilighetene

er på ett plan med direkte heisadkomst, også til private garasjer og

underetasjer. Leilighetene har utsikt over

Bygdøy, Oslofjorden og Langviksbukta, med byen i bakgrunnen.
Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS


Om Lie Øyen arkitekter

Lie Øyen arkitekter består for tiden av 13 ansatte hvor 10 av oss er sivilarkitekter og én kontoransvarlig.

Oppdragene våre har stort spenn: Vi tegner boliger i alle prisklasser og har bygget flere kulturprosjekter.

I tillegg driver vi frem reguleringsplaner, arbeider med urbanismeprosjekter, tegner boligområder, hytter, hager og interiører for firmaer og private oppdragsgivere.

Vi er blant Turistvegprosjektets «unge norske formgivere», og har nå turistvegprosjekter som prosjekteres og bygges på fem veistrekninger i Norge.

Noe av kontorets interesse ligger nettopp i dette spennet mellom urbanisme, og det å beherske produksjonen av helt små elementer.

Vi har to høyt kvalifiserte snekkere fast ansatt og vi har høye ambisjoner uavhengig av oppgavens omfang.


Om KF Entreprenør AS

KF Entreprenør AS er et entreprenørselskap innen bygg- og anleggssektoren. Selskapet ble stiftet i 2005 og vi er ca. 130 ansatte. Vårt Hovedkontor ligger på Ryen i Oslo, i tillegg har vi et avdelingskontor i Østfold, ved Svinesund.

Majoriteten av prosjektene utføres på det sentrale Østlandsområdet, men vi har utført enkeltprosjekter i hele Norge.

Vår styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser. Vi utfører større og mindre prosjekter for offentlige og private byggherrer og har solid kompetanse fra tradisjonelle byggherrestyrte entrepriser og totalentrepriser.

Gjennom kombinasjonen av god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter gjennomfører vi prosjekter på en effektiv måte som skaper varige verdier for våre kunder.

Commenti


bottom of page