top of page

Termoenergi utfører Bygningsfysisk prosjektering av Jarlsø Fjordpark.

Jarlsø Fjordpark, Tønsberg. To boligblokker med 4 etasjer bygget over P-kjeller.

Termoenergi utfører:

- Bygningsfysisk prosjektering etter TEK17, inkl. energiytelser RIEn og RiBfy

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av leiligheter.

MIDT I HJERTET AV ØYA skal det bygges 33 nye leiligheter fordelt på to bygg, hvert med fire etasjer.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør


Om Veidekke Entreprenør

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/ leier et enkelt bygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av prosjektering, bygningsfysikk (RIBfy) i eneboliger, rekkehus, boligblokker og næringsbygg i hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vårt primære fokus er å kunne være byggeieres/leietakers energirådgiver og bidra til en optimal energiøkonomi for disse.

74 views

Comments


bottom of page