top of page

Termoenergi utfører byggtermografi, termografering med drone

Updated: Mar 26

Termoenergi utfører byggtermografi, termografering med drone. Termografi med drone er nyttig verktøy som brukes til å kartlegge skader eller feil på bygg. Ved bruk av en termokamera kan man påvise problemer som: kuldebroer, luftlekkasjer, manglende isolasjon eller taklekkasjer. Utfordringer med termografi er å komme fram til alle steder man kan finne lekkasjer på, enten på grunn av stor høyde eller at taket er for bratt for en person. For å minke risiko og ha mulighet til å levere et fullstendig termisk bilde av bygget utfører Termoenergi termografi av bygg med droner.Termografi med drone fra Termoenergi
Byggtermografi med drone Termoenergi


Hvorfor bruke termografi/byggtermografi

Termografi med drone har mange bruksområder som: kontroll av strømlinjer, leteaksjoner, brann og bygg. Vi konsentrerer oss om termografi av bygg for å hjelpe eiendomseiere av alle typer eiendommer til å kartlegge energitapet fra bygget, og hjelpe dem med å utbedre byggets kvalitet.

Byggtermografi med drone kan påvise flere feil med bygget:

Termografering av bygg med drone
Termografering av bygg med drone

 • Kuldebroer: Det er deler av bygget som leder varme ut av bygget. Færre kuldebroer betyr mindre energitap

 • Luftlekkasjer: Dårlig tetting rundt vindu/dør eller en skade i veggen hvor luften innefra kan lekke ut er en luftlekkasje. Ved bruk av termografi er det mulig å påvise slike lekkasjer. Luftlekkasjer kan føre til kondens og skader i vegg konstruksjoner, og øker energibehovet til oppvarming

 • Isolasjon: Manglende isolasjon i yttervegger og tak

 • Taklekkasjer: Påvise vannlekkasjer gjennom taket


Fordeler med dronebruk:

Takket være droneteknologien kan man ta bilder/filme hele huset med termokamera. Drone gir muligheter til å kartlegge taket og alle fasader i en og samme operasjon, som gir bedre oversikt over byggets varmetap. Ved å bruke droner tar selve termografiprosessen kortere tid og man oppnår samme eller bedre resultat som ved bruk av en standard håndholdt kamera.


Termografi med drone er nyttig for deg som:

 • Har høyt strømforbruk uten en god forklaring

 • Har en bolig med garanti fra utbygger og mistenker dårlig utførelse

 • Opplever kald trekk i bygget

 • Har problemer med vannlekkasjer

 • Skal kjøpe bolig og vil kontrollere/kartlegge med termografi før kjøpet

 • Trenger grunnlag for oppgradering av bygget

 • Byggherre/entreprenør som ønsker å dokumenter standard eller utføre kvalitetssikring under bygging

 • Trenger å avdekke feil før oppstart av rehabiliteringsprosjekt

Fordeler med termografi med drone

 • Kan avdekke behov for bedre isolering

 • Kan avdekke feil uten å lage skader på bygget

 • Gir godt grunnlag for innhenting av pris på fagpersoner

 • Kan avdekke luftlekkasjer før skadene på bygningskroppen blir alvorlig

Tilleggstjenester med drone

Ved ønske kan vi levere inspeksjoner med drone. Vi har ikke kompetanse til å analysere alle type bilder for å lage skaderapport, men vi kan bi


stå med leting og bilder. Inspeksjoner dette gjelder er for eks.: balkonger, bru er, fjell osv.

Vi kan også være behjelpelig med vanlige dronebilder som for eksempel:

 • Bilder for boligsalg

 • Bilder av tomter for arkitekter

 • Dronebilder for andre formål


Kontakt: Piotr Stanislawski for mer informasjon om drone / byggtermografi

Piotr Stanislawski Sivilingeniør – Bygg

Piotr Stanislawski Sivilingeniør – Bygg

Energirådgiver / Drone / Byggtermografi

Telefon: 904 29 292


Comments


bottom of page