Termoenergi, Energivurdering Rica Eiendom og Scandic Hotels

Termoenergi har fått i oppdrag å gjennomføre Energivurdering av tekniske anlegg for 15 hoteller for Rica Eiendom og Scandic Hotels


Rica Eiendom som er eier av byggene har engasjert Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i 15 hoteller eiet av Rica Eiendom og driftes av Scandic Hotels. Hotellene er lokalisert fra Kirkenes i nord til Tjøme i sør. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i energimerkeforskriften.

Dette viser at Rica Eiendom og Scandic Hotel som store aktører tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima ved å utføre energivurdering av tekniske anlegg.


OM REGELVERKET

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.


Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg. I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel

Tags: energivurdering, Rica Eiendom, Scandic Hotel, termoenergi, Termoenergi Norge

19 views