top of page

Energimerking og Energivurdering av Rica Eiendom sine eiendommer.

Updated: Nov 16, 2021

Termoenergi er har fått i oppdrag å gjennomføre Energimerking av bygninger og Energivurdering av tekniske anlegg for Rica Eiendom. Dette er et oppdrag som vi er stolte av. Vi har utført oppdrag for Rica Eiendom tidligere og setter stor pris på at de velgere å bruke oss igjen.

Termoenergi utfører energimerking av Scandic Narvik
Scandic Narvik

Rica Eiendom som er eier av byggene har engasjert Termoenergi Norge AS.

Vi utførte dette for 10 år siden og har nå fått i oppdrag å fornye attester. Attester skal fornyes hvert 10 år. Termoenergi skal gjennomføre energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg i alle hoteller som er eiet av Rica Eiendom og driftes av Scandic Hotels. Hotellene er lokalisert fra Kirkenes i nord til Tjøme i sør. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i energimerkeforskriften.

Med dette viser at Rica Eiendom tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger og setter ENØK i deres bygg på agendaen for å spare energi og miljø.


Scandic Havet, Bodø
Scandic Havet, Bodø

Om Rica

Rica Eiendom AS består av morselskapet Rica Eiendom AS og 18 andre juridiske selskaper. Eiendomsporteføljen består av 19 eiendommer med totalt ca. 160 000 kvm, og alle eiendommene er utleid på langsiktige vilkår med unntak av Kirkenes Turisthotell.
Om regelverket

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.


Scandic Nidelven
Scandic Nidelven

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år


Comentarios


bottom of page