top of page

Bygningsfysikk RIBfy, Teieparken Tønsberg

Updated: Apr 21, 2021

To leilighetsbygg på 5 etasjer som bygges over felles P-kjeller.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/ tetthetskontroll.

- Energimerking av leiligheter.Entreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.


58 views

Comments


bottom of page