top of page

SpareBank 1 Østlandet valgte Termoenergi til å utføre Energimerking av sine bygg

Updated: May 31, 2023

Termoenergi er stolte over at vi er en av SpareBank 1 Østlandet foretrukne energirådgivere.

Energimerking Termoenergi
Energimerking Termoenergi

Termoenergi Norge AS skal nå gjennomgå eiendomsmassen tilSpareBank 1 Østlandet for å sikre at alle krav i henhold til energimerkeforskriften er ivaretatt. Oppdraget går i første omgang ut på å kontrollere om bygningene har alle pliktige attester registrert i energimerkesystemet og at disse er gyldige og oppdaterte, for deretter å utføre nødvendig energimerking og energivurdering for de bygninger og tekniske anlegg som eventuelt trenger oppdatering

29 views

Comments


bottom of page