top of page

Sandefjord VGS - Bygningsfysisk prosjektering utføres av Termoenergi

Updated: Apr 20, 2020

Termoenergi har av Veidekke Entreprenør AS fått oppdraget med bygningsfysisk prosjektering i forbindelse med nybygg, tilbygg og ombygging ved Sandefjord videregående skole. Den bygningsfysiske prosjekteringen sørger for at bygningene tilfredsstiller krav i Bygningsteknisk forskrift (TEK17) til blant annet energieffektivitet, radonsikring, termisk inneklima, dagslysinnstråling, fuktsikring og lufttetthet.


Sandefjord VGS

Sandefjord videregående skole er Norges største videregående skole med 2.000 elever og 350 ansatte. Nå står skolen foran en omfattende oppgradering, og etter utbygging og rehabilitering vil skolens totale bygningsmasse utgjøre cirka 41.500 m2.

Skolebygg er et prioritert satsingsområde for Veidekke, og dette er den femte gangen i løpet av 12 år at Veidekke har vunnet en konkurranse om å få bygge videregående skoler i Vestfold og Telemark. Samspillsfasen med forprosjektet ble gjennomført fra juli 2019 til november, etter påske venter neste etappe.


Sandefjord VGS

- Vi takker for tilliten og gleder oss nå til å komme i gang med byggearbeidene. Sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune skal vi få den eksisterende bygningsmassen til å tilfredsstille behovene som elever og lærere har til en moderne skole. Vi kommer også denne gangen til å vektlegge tett samspill, god dialog og gode løsninger slik at skolen kan være i bruk under mesteparten av byggetiden, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Bygg Vestfold og Telemark.


Veidekke skal oppføre to nybygg på totalt cirka 5.000 m2 der det største nybygget blir i massivtre over tre etasjer. I tillegg skal det utføres bygningsmessig rehabilitering av 11.000 m2 og utskifting av teknisk anlegg i bygg på til sammen 20.000 m2. I de rehabiliterte delene av skolen skal det utføres endringer i planløsning, nye overflater, nytt teknisk anlegg samt fasade- og takrehabilitering med tilleggsisolering. Arbeidene vil skje etappevis i skole i full drift. Prosjektet utføres som fossilfri byggeplass med mål om avfallssorteringsgrad på 95 %. Bæresyste­m i massivtre i nybygget bidrar til reduserte klimagassutslipp, og de nye tekniske anleggene vil sammen med tilleggsisoleringen redusere skolens energibehov betydelig.


Nye Sandefjord VGS

Byggestart er planlagt i slutten av april 2020 med planlagt ferdigstillelse januar 2023.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leier av enkeltbygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.I tillegg er vi leverandør til Hafslund Strøm, Fortum Norge og Sverige, Norgesenergi, Hallingkraft og Göta Energi der vi leverer energirådgivningstjenester til deres kunder.Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for vår oppdragsgiver.64 views

Comentários


bottom of page