top of page

Kanalveien 2, Tønsberg

Updated: Nov 22, 2019

Leilighetsbygg på 5 etasjer på bryggekanten.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Uavhengig kontroll av bygningsfysisk utførelse, samt kontroll av fuktsikring og lufttetthet.

- Energimerking av leiligheter.


Kanalveien 2, Tønsberg

Byggherre: Zeiner Eiendom AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

44 views

Comments


bottom of page